"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2003
№ търг EТ00435
Първа дата 26.11.2019 11:00
Втора дата 27.11.2019 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 171379.89 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2003
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1296.81 куб.м.
Средна 61.36 куб.м.
Дребна 3.53 куб.м.
ОЗМ 318 куб.м.
Дърва за огрев 10 куб.м.
Общо 1689.70 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 06.11.2019 13:45
Документация - 06.11.2019 13:45
Протокол - 26.11.2019 16:02
Заповед за определяне на купувач - 26.11.2019 16:02
Договор и приложения - 16.12.2019 14:28
 
Резултати
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 173093.69 лева без ДДС.
На второ място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 171379.89 лева без ДДС.