"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2329
№ търг EТ03686
Първа дата 23.06.2023 11:00
Втора дата 26.06.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 144221.72 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2329
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Воденгабър  
Едра 213 куб.м.
Средна 541 куб.м.
Дребна 24 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 967 куб.м.
Общо 1745.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.01.2024 13:22
Договор и приложения - 15.08.2023 11:31
Заповед - 23.06.2023 15:14
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 15:14
Протокол - 23.06.2023 15:13
Заповед за откриване - 02.06.2023 14:08
Документация - 02.06.2023 14:08
 
Резултати
На първо място ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", с предложена цена в размер на 144221.72 лева без ДДС.
На второ място "ТИХА СТЪПКА ПИ - 11" ЕООД, с предложена цена в размер на 144221.72 лева без ДДС.