"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2303
№ търг EТ02696
Първа дата 29.11.2022 09:00
Втора дата 30.11.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 32775.36 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2303
Дървесен вид Топола
Едра 279.73 куб.м.
Средна 42.84 куб.м.
Дребна 4.67 куб.м.
ОЗМ 23.83 куб.м.
Дърва за огрев 35.75 куб.м.
Общо 386.82 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 09.01.2023 13:54
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 16:11
Протокол - 29.11.2022 16:11
Документация - 10.11.2022 13:35
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:35
 
Резултати
На първо място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 33103.11 лева без ДДС.
На второ място "ЧЕРВЕН КАМЪК 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 33103.11 лева без ДДС.