"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2302
№ търг EТ02695
Първа дата 29.11.2022 08:00
Втора дата 30.11.2022 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 57511.46 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2302
Дървесен вид Топола, Акация
Едра 508.99 куб.м.
Средна 58.78 куб.м.
Дребна 7.76 куб.м.
ОЗМ 37.02 куб.м.
Дърва за огрев 66.96 куб.м.
Общо 679.51 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 09.01.2023 13:45
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 16:11
Протокол - 29.11.2022 16:11
Документация - 10.11.2022 13:34
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:34
 
Резултати
На първо място "ВОЛОС 05" ООД, с предложена цена в размер на 58661.68 лева без ДДС.
На второ място "СМАРТ ПРОДЪКШЪН" ЕООД, с предложена цена в размер на 58086.57 лева без ДДС.