"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2280 E
№ търг EТ02380
Първа дата 21.07.2022 13:00
Втора дата 22.07.2022 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 10631.84 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2280 E
Дървесен вид Черенбор
Едра 68.50 куб.м.
Средна 4.84 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 21.94 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 95.28 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.08.2022 15:40
Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:09
Заповед - 21.07.2022 16:09
Протокол - 21.07.2022 16:09
Документация - 01.07.2022 15:56
Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
 
Резултати
На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20413.28 лева без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 20413.28 лева без ДДС.