"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2220C
№ търг EТ03066
Първа дата 29.12.2022 15:00
Втора дата 30.12.2022 15:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 43154.20 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2220C
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 182.93 куб.м.
Средна 12.77 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 66.28 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 261.98 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 06.01.2023 14:33
Заповед - 30.12.2022 17:07
Заповед за определяне на купувач - 30.12.2022 17:07
Протокол - 30.12.2022 17:06
Документация - 06.12.2022 09:18
Заповед за откриване - 06.12.2022 09:18
 
Резултати
На първо място "СТАМБОЛИ КОМЕРС" ООД, с предложена цена в размер на 85445.12 лева без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 85013.58 лева без ДДС.