"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2319-5e
№ търг EТ03688
Първа дата 23.06.2023 15:00
Втора дата 26.06.2023 15:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 3528.56 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2319-5e
Дървесен вид Бялбор
Едра 1.94 куб.м.
Средна 34.23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 36.17 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 06.07.2023 15:55
Заповед - 26.06.2023 14:23
Заповед за определяне на купувач - 26.06.2023 14:23
Протокол - 26.06.2023 14:22
Заповед за откриване - 02.06.2023 11:18
Документация - 02.06.2023 11:18
 
Резултати
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 3563.85 лева без ДДС.
На второ място "ТМ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 3528.56 лева без ДДС.