"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2206-1е
№ търг EТ01838
Първа дата 10.12.2021 13:30
Втора дата 13.12.2021 13:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 57975.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2206-1е
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 493 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 493.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:14
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:02
Договор и приложения - 21.01.2022 14:57
Заповед за определяне на купувач - 13.12.2021 13:48
Протокол - 13.12.2021 13:48
Заповед за откриване - 22.11.2021 10:32
Документация - 22.11.2021 10:32
 
Резултати
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 148995.75 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 147836.25 лева без ДДС.