"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2204-1е
№ търг EТ01834
Първа дата 08.12.2021 12:30
Втора дата 09.12.2021 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 51640.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2204-1е
Дървесен вид Бялбор, Бук
Едра 430 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 430.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:01
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:00
Договор и приложения - 18.01.2022 16:27
Заповед за определяне на купувач - 09.12.2021 14:07
Протокол - 09.12.2021 14:07
Заповед за откриване - 19.11.2021 15:30
Документация - 19.11.2021 15:30
 
Резултати
На първо място "ИБЧО МЕБЕЛ" ООД, с предложена цена в размер на 144592.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 144075.60 лева без ДДС.