"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2017-ет
№ търг EТ00449
Първа дата 28.11.2019 11:30
Втора дата 29.11.2019 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 37664.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2017-ет
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 227 куб.м.
Средна 36 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 106 куб.м.
Дърва за огрев 23 куб.м.
Общо 393.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 08.11.2019 14:51
Документация - 08.11.2019 14:52
Протокол - 29.11.2019 13:29
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2019 13:29
Договор и приложения - 20.12.2019 15:25
Допълнитено споразумение - 04.06.2020 08:35
Допълнитено споразумение - 05.01.2021 15:16
Допълнитено споразумение - 09.07.2021 09:40
 
Резултати
На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 45196.80 лева без ДДС.
На второ място "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД, с предложена цена в размер на 45196.80 лева без ДДС.