"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2319
№ търг EТ03083
Първа дата 06.01.2023 10:00
Втора дата 09.01.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 93445.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2319
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 448 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 85 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 547.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 31.01.2023 13:56
Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 14:40
Протокол - 06.01.2023 14:40
Заповед за откриване - 15.12.2022 13:52
Документация - 15.12.2022 13:52
 
Резултати
На първо място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 183152.20 лева без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 181283.30 лева без ДДС.