"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1910
№ търг EТ00418
Първа дата 01.10.2019 14:00
Втора дата 02.10.2019 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 1677.72 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00418 от 01.10.2019 14:00 е прекратена на 30.09.2019 15:14 на основание Заповед № 295/30.09.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
 
Данни за дървесина
Обект № 1910
Дървесен вид Зимендъб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 40.94 куб.м.
Общо 40.94 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.09.2019 15:23
Документация - 11.09.2019 15:23
Протокол - 30.09.2019 15:13
Заповед за прекратяване - 30.09.2019 15:13