"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2225 С
№ търг EТ02432
Първа дата 16.08.2022 10:00
Втора дата 17.08.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 50356.73 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2225 С
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 245.91 куб.м.
Средна 227.95 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
ОЗМ 137.56 куб.м.
Дърва за огрев 213 куб.м.
Общо 835.42 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 24.08.2022 14:29
Заповед - 16.08.2022 16:10
Заповед за определяне на купувач - 16.08.2022 16:10
Протокол - 16.08.2022 16:10
Документация - 27.07.2022 16:01
Заповед за откриване - 27.07.2022 16:01
 
Резултати
На първо място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 67478.11 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 67478.11 лева без ДДС.