"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 8МФ-20
№ търг EТ00458
Първа дата 06.12.2019 10:30
Втора дата 09.12.2019 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 36510.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 8МФ-20
Дървесен вид Бялбор
Едра 292 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 355.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 13:54
Документация - 11.11.2019 13:54
Протокол - 06.12.2019 11:36
Заповед за определяне на купувач - 06.12.2019 11:36
Договор и приложения - 23.12.2019 15:59
Допълнитено споразумение - 01.10.2020 14:25
 
Резултати
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 36875.10 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ДЪБ - НИЯЗИ КАРАБАШ", с предложена цена в размер на 36510.00 лева без ДДС.