"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2317
№ търг EТ03081
Първа дата 06.01.2023 08:00
Втора дата 09.01.2023 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 317145.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2317
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1505 куб.м.
Средна 68 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 268 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1844.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.01.2023 11:51
Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 13:29
Протокол - 06.01.2023 13:29
Документация - 15.12.2022 13:51
Заповед за определяне на купувач - 15.12.2022 13:51
 
Резултати
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 602575.50 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 599404.05 лева без ДДС.