"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2215-1Е
№ търг EТ01849
Първа дата 16.12.2021 11:30
Втора дата 17.12.2021 11:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 52100.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2215-1Е
Дървесен вид Бялбор, Бук, Трепетлика
Едра 459 куб.м.
Средна куб.м.
Дребна куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 459.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:05
Допълнитено споразумение - 27.06.2022 15:59
Договор и приложения - 21.01.2022 14:59
Заповед за определяне на купувач - 16.12.2021 17:00
Протокол - 16.12.2021 17:00
Заповед за откриване - 26.11.2021 19:03
Документация - 26.11.2021 19:03
 
Резултати
На първо място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 144317.00 лева без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 143796.00 лева без ДДС.