"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2421мт-1е
№ търг EТ04997
Първа дата 15.12.2023 14:00
Втора дата 18.12.2023 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 71063.77 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2421мт-1е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика
Едра 324.44 куб.м.
Средна 93.12 куб.м.
Дребна 2.73 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 6.24 куб.м.
Общо 426.53 куб.м.
 
Документация към процедурата
Алабак 2421мт-1е Заповед З-03-904.pdf - 20.11.2023 15:04
Алабак 2421мт-1е Документация.rar - 20.11.2023 15:04