"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2162
№ търг EТ01530
Първа дата 17.08.2021 15:00
Втора дата 18.08.2021 15:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 105545.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2162
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 442 куб.м.
Средна 81 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
ОЗМ 654 куб.м.
Дърва за огрев 164 куб.м.
Общо 1344.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 23.07.2021 15:14
Заповед за откриване - 23.07.2021 15:14
Протокол - 19.08.2021 10:36
Заповед за определяне на купувач - 19.08.2021 10:37
Договор и приложения - 07.09.2021 11:32
 
Резултати
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 208979.10 лева без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 206868.20 лева без ДДС.