"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2314
№ търг EТ03684
Първа дата 23.06.2023 09:00
Втора дата 26.06.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 94206.39 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2314
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Веймутовбор, Зимендъб, Благун
Едра 86 куб.м.
Средна 524 куб.м.
Дребна 118 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 626 куб.м.
Общо 1354.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.01.2024 10:53
Договор и приложения - 15.08.2023 11:31
Заповед - 23.06.2023 15:11
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 15:11
Протокол - 23.06.2023 15:11
Заповед за откриване - 02.06.2023 14:08
Документация - 02.06.2023 14:08
 
Резултати
На първо място "ТИХА СТЪПКА ПИ - 11" ЕООД, с предложена цена в размер на 94206.39 лева без ДДС.
На второ място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 94206.39 лева без ДДС.