"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2303
№ търг EТ03073
Първа дата 04.01.2023 10:00
Втора дата 05.01.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 75060.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2303
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 338 куб.м.
Средна 39 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 99 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 478.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.01.2023 11:48
Протокол - 04.01.2023 15:03
Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 15:03
Документация - 15.12.2022 09:47
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47
 
Резултати
На първо място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 146367.00 лева без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 145616.40 лева без ДДС.