"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2403MT
№ търг EТ05048
Първа дата 18.12.2023 10:30
Втора дата 19.12.2023 10:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 199094.43 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2403MT
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Трепетлика
Едра 697.7 куб.м.
Средна 118.08 куб.м.
Дребна 7.7 куб.м.
ОЗМ 390 куб.м.
Дърва за огрев 33.93 куб.м.
Общо 1247.41 куб.м.
 
Документация към процедурата
Чепино 2403МТ Заповед З-35-738.pdf - 21.11.2023 11:51
Чепино 2403МТ Документация.rar - 21.11.2023 11:51