"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23159
№ търг EТ05041
Първа дата 15.12.2023 13:30
Втора дата 18.12.2023 13:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 19016.62 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23159
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 94.18 куб.м.
Средна 3.39 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 97.57 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борово 23159 Документация.rar - 21.11.2023 10:05