"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2256 E
№ търг EТ02164
Първа дата 30.03.2022 09:00
Втора дата 31.03.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 11675.13 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2256 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 19.26 куб.м.
Средна 145.08 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 164.34 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.06.2022 16:43
Договор и приложения - 21.04.2022 13:37
Заповед - 06.04.2022 08:57
Заповед за определяне на купувач - 30.03.2022 15:32
Протокол - 30.03.2022 15:32
Заповед за откриване - 11.03.2022 13:59
Документация - 11.03.2022 13:59
 
Резултати
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 31405.88 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 31289.13 лева без ДДС.