"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2302
№ търг EТ03072
Първа дата 04.01.2023 09:00
Втора дата 05.01.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 159715.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2302
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 685 куб.м.
Средна 55 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
ОЗМ 258 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1000.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.01.2023 11:47
Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 14:42
Протокол - 04.01.2023 14:42
Документация - 15.12.2022 09:47
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47
 
Резултати
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 311444.25 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 311444.25 лева без ДДС.