"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23121
№ търг EТ04399
Първа дата 10.10.2023 12:00
Втора дата 11.10.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 20174.14 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23121
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 16.24 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 147.57 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 163.81 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борово 23121 Заповед 3-30-598.pdf - 18.09.2023 16:35
Борово 23121 Документация.rar - 18.09.2023 16:35