"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Селище / Обект №: 2312
№ търг EТ03069
Първа дата 05.01.2023 10:00
Втора дата 06.01.2023 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 64525.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2312
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 236 куб.м.
Средна 154 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
ОЗМ 24 куб.м.
Дърва за огрев 42 куб.м.
Общо 468.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 23.02.2023 13:44
Договор и приложения - 31.01.2023 14:16
Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:03
Протокол - 05.01.2023 16:03
Заповед за откриване - 09.12.2022 09:30
Документация - 09.12.2022 09:30
 
Резултати
На първо място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ООД, с предложена цена в размер на 125823.75 лева без ДДС.
На второ място "ПЕХЛЕВАН - 80" ЕООД, с предложена цена в размер на 125823.75 лева без ДДС.