"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2260-1 E
№ търг EТ02169
Първа дата 31.03.2022 14:00
Втора дата 01.04.2022 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 13746.85 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2260-1 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 96.72 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 20.50 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 117.22 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 15.07.2022 16:18
Допълнитено споразумение - 15.06.2022 16:45
Договор и приложения - 21.04.2022 13:40
Заповед - 06.04.2022 09:05
Заповед за определяне на купувач - 01.04.2022 10:47
Протокол - 01.04.2022 10:47
Заповед за откриване - 11.03.2022 14:02
Документация - 11.03.2022 14:02
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 41928.20 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "ПАВЕЛ ДОЙКИН", с предложена цена в размер на 41790.73 лева без ДДС.