"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2149
№ търг EТ01515
Първа дата 18.06.2021 10:00
Втора дата 21.06.2021 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 17639.97 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2149
Дървесен вид Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Ясен, Липа, Акация
Едра 12 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ куб.м.
Дърва за огрев 430 куб.м.
Общо 462.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 31.05.2021 15:52
Заповед за откриване - 31.05.2021 15:52