"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Селище / Обект №: 2320
№ търг EТ03070
Първа дата 05.01.2023 11:00
Втора дата 06.01.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 166200.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2320
Дървесен вид Смърч
Едра 691 куб.м.
Средна 280 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
ОЗМ 63 куб.м.
Дърва за огрев 16 куб.м.
Общо 1070.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 31.01.2023 14:16
Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:03
Протокол - 05.01.2023 16:03
Заповед за откриване - 09.12.2022 09:30
Документация - 09.12.2022 09:30
 
Резултати
На първо място "Ай Си Ди - 61" ЕООД, с предложена цена в размер на 315780.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "Надежда 2-Али Карамолла", с предложена цена в размер на 315780.00 лева без ДДС.