"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2285 E
№ търг EТ02486
Първа дата 20.09.2022 08:00
Втора дата 21.09.2022 08:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 16632.59 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2285 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 60.66 куб.м.
Средна 90.75 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.98 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 154.39 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 11.10.2022 09:34
Заповед - 20.09.2022 15:35
Заповед за определяне на купувач - 20.09.2022 15:35
Протокол - 20.09.2022 15:35
Заповед за откриване - 01.09.2022 15:30
Документация - 01.09.2022 15:30
 
Резултати
На първо място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 38421.82 лева без ДДС.
На второ място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 38255.49 лева без ДДС.