"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Борово / Обект №: 23160
№ търг EТ05042
Първа дата 15.12.2023 14:30
Втора дата 18.12.2023 14:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 22002.06 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 23160
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 0 куб.м.
Средна 19.18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 147.50 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 166.68 куб.м.
 
Документация към процедурата
Борово 23160 Заповед 3-30-901.pdf - 21.11.2023 10:05
Борово 23160 Документация.rar - 21.11.2023 10:05