"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДЛС Кормисош / Обект №: 1913
№ търг EТ00420
Първа дата 09.10.2019 10:00
Втора дата 10.10.2019 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 34606.06 лв. без ДДС
Процедура № ЕТ00420 от 09.10.2019 10:00 е прекратена на 08.10.2019 15:46 на основание Заповед № 313/08.10.2019 г. на Директора на ТП ДЛС "Кормисош".
 
Данни за дървесина
Обект № 1913
Дървесен вид Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър
Едра 289.53 куб.м.
Средна 39.87 куб.м.
Дребна 0.74 куб.м.
ОЗМ 120.62 куб.м.
Дърва за огрев 222.52 куб.м.
Общо 673.28 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 20.09.2019 15:46
Документация - 20.09.2019 15:46
Протокол - 08.10.2019 15:44
Заповед за прекратяване - 08.10.2019 15:44