"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2309
№ търг EТ03076
Първа дата 05.01.2023 12:30
Втора дата 06.01.2023 12:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 84500.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2309
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 397 куб.м.
Средна 9 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 86 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 492.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 02.02.2023 14:20
Заповед за определяне на купувач - 05.01.2023 16:27
Протокол - 05.01.2023 16:27
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48
Документация - 15.12.2022 09:48
 
Резултати
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 164775.00 лева без ДДС.
На второ място "СИМ - 96" ЕООД, с предложена цена в размер на 163930.00 лева без ДДС.