"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2364
№ търг EТ04396
Първа дата 11.10.2023 13:00
Втора дата 12.10.2023 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 24774.57 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2364
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 122.52 куб.м.
Средна 27.46 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 149.98 куб.м.
 
Документация към процедурата
Родопи 2364 Документация.rar - 19.09.2023 14:47
Родопи 2364 Заповед З-22-677.pdf - 19.09.2023 14:47