"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2264 E
№ търг EТ02237
Първа дата 29.04.2022 09:00
Втора дата 03.05.2022 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 16409.40 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2264 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 99.18 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 50.70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 149.88 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.05.2022 11:29
Заповед - 29.04.2022 14:46
Заповед за определяне на купувач - 29.04.2022 14:46
Протокол - 29.04.2022 14:45
Заповед за откриване - 08.04.2022 15:30
Документация - 08.04.2022 15:30
 
Резултати
На първо място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 49555.58 лева без ДДС.
На второ място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 49391.49 лева без ДДС.