"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2262 E
№ търг EТ02235
Първа дата 27.04.2022 10:00
Втора дата 28.04.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 17395.15 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2262 E
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 61.14 куб.м.
Средна 148.43 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 209.57 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.05.2022 11:28
Заповед - 17.05.2022 11:21
Заповед за определяне на купувач - 17.05.2022 11:21
Заповед - 28.04.2022 09:41
Протокол - 27.04.2022 15:41
Заповед за определяне на купувач - 27.04.2022 15:41
Документация - 08.04.2022 15:29
Заповед за откриване - 08.04.2022 15:29
 
Резултати
На първо място "КАЛДЕРА - ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 53750.70 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 53402.80 лева без ДДС.