"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2281-2
№ търг EТ03695
Първа дата 23.06.2023 11:00
Втора дата 26.06.2023 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 8706.30 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2281-2
Дървесен вид Бялбор
Едра 40.52 куб.м.
Средна 9.28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 49.80 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 06.07.2023 16:13
Заповед - 23.06.2023 14:42
Заповед за определяне на купувач - 23.06.2023 14:42
Протокол - 23.06.2023 14:42
Заповед за откриване - 02.06.2023 09:31
Документация - 02.06.2023 09:31
 
Резултати
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 8793.36 лева без ДДС.
На второ място "СИНАНОВ РС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8706.30 лева без ДДС.