"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2279 E
№ търг EТ02379
Първа дата 21.07.2022 12:00
Втора дата 22.07.2022 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 19469.55 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2279 E
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела
Едра 111.09 куб.м.
Средна 0.73 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 31.43 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 143.25 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.08.2022 15:39
Заповед - 21.07.2022 16:07
Заповед за определяне на купувач - 21.07.2022 16:07
Протокол - 21.07.2022 16:07
Заповед за откриване - 01.07.2022 15:56
Документация - 01.07.2022 15:56
 
Резултати
На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 43222.95 лева без ДДС.
На второ място "КЕСТЕН-76" ЕООД, с предложена цена в размер на 43028.25 лева без ДДС.