"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Батак / Обект №: 17-20
№ търг EТ00467
Първа дата 10.12.2019 09:30
Втора дата 11.12.2019 09:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 46380.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 17-20
Дървесен вид Смърч, Ела
Едра 341 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 56 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 413.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Заповед за откриване - 11.11.2019 14:08
Документация - 11.11.2019 14:08
Протокол - 10.12.2019 14:55
Заповед за определяне на купувач - 10.12.2019 14:55
Договор и приложения - 30.12.2019 08:42
Уведомление за прекратяване на договор - 27.03.2020 08:29
 
Резултати
На първо място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 60757.80 лева без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВИ ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 60294.00 лева без ДДС.