"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2304
№ търг EТ02697
Първа дата 29.11.2022 10:00
Втора дата 30.11.2022 10:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен
Начална цена 46674.88 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2304
Дървесен вид Топола
Едра 411.47 куб.м.
Средна 43.02 куб.м.
Дребна 5.97 куб.м.
ОЗМ 33.23 куб.м.
Дърва за огрев 49.84 куб.м.
Общо 543.53 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 09.01.2023 13:45
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 16:11
Протокол - 29.11.2022 16:11
Документация - 10.11.2022 13:35
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:35
 
Резултати
На първо място "ОКАЙ 2005" ЕООД, с предложена цена в размер на 47141.63 лева без ДДС.
На второ място "РИЧИ 2015" ЕООД, с предложена цена в размер на 47141.63 лева без ДДС.