"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2161
№ търг EТ01529
Първа дата 17.08.2021 14:00
Втора дата 18.08.2021 14:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 27975.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2161
Дървесен вид Бялбор
Едра 151 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
ОЗМ 128 куб.м.
Дърва за огрев 32 куб.м.
Общо 334.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Документация - 23.07.2021 14:15
Заповед за откриване - 23.07.2021 14:15
Протокол - 18.08.2021 14:00
Заповед за определяне на купувач - 18.08.2021 14:00
Договор и приложения - 15.09.2021 10:18
 
Резултати
На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 49795.50 лева без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 49515.75 лева без ДДС.