"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2316
№ търг EТ03080
Първа дата 05.01.2023 16:30
Втора дата 06.01.2023 16:30
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 130255.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2316
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 298 куб.м.
Средна 271 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
ОЗМ 365 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 961.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 26.01.2023 11:50
Заповед за определяне на купувач - 06.01.2023 11:46
Протокол - 06.01.2023 11:46
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:48
Документация - 15.12.2022 09:48
 
Резултати
На първо място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 224038.60 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "СУЗАНА ШИКИРОВА - ДЖЕВАТ ШИКИРОВ", с предложена цена в размер на 222736.05 лева без ДДС.