"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2306-1
№ търг EТ02675
Първа дата 29.11.2022 13:00
Втора дата 30.11.2022 13:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 79490.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2306-1
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 310 куб.м.
Средна 277 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 587.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.01.2023 14:55
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 15:53
Протокол - 29.11.2022 15:52
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40
Документация - 10.11.2022 13:40
 
Резултати
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 79490.00 лева без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", с предложена цена в размер на 79490.00 лева без ДДС.