"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2305-1
№ търг EТ02674
Първа дата 29.11.2022 12:00
Втора дата 30.11.2022 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 105715.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2305-1
Дървесен вид Бялбор, Черенбор
Едра 532 куб.м.
Средна 199 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 731.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 03.01.2023 14:55
Заповед за определяне на купувач - 29.11.2022 15:52
Протокол - 29.11.2022 15:52
Заповед за откриване - 10.11.2022 13:40
Документация - 10.11.2022 13:40
 
Резултати
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 107829.30 лева без ДДС.
На второ място "ПЛАН Б 2022" ЕООД, с предложена цена в размер на 106772.15 лева без ДДС.