"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2274 E
№ търг EТ02320
Първа дата 21.06.2022 12:00
Втора дата 22.06.2022 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 6973.75 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2274 E
Дървесен вид Бялбор, Ела
Едра 45.80 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 4.10 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 49.90 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 07.07.2022 15:03
Протокол - 21.06.2022 16:18
Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:18
Заповед - 21.06.2022 16:18
Заповед за откриване - 03.06.2022 08:12
Документация - 03.06.2022 08:12
 
Резултати
На първо място "ВАС - 98" ООД, с предложена цена в размер на 7043.49 лева без ДДС.
На второ място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 6973.75 лева без ДДС.