"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2220Е
№ търг EТ01857
Първа дата 23.12.2021 11:00
Втора дата 29.12.2021 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 50780.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2220Е
Дървесен вид Бялбор, Смърч, Ела, Бук
Едра 186 куб.м.
Средна 193 куб.м.
Дребна 21 куб.м.
ОЗМ 152 куб.м.
Дърва за огрев куб.м.
Общо 552.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Допълнитено споразумение - 19.01.2023 09:17
Допълнитено споразумение - 16.11.2022 10:09
Договор и приложения - 25.01.2022 08:31
Заповед за определяне на купувач - 23.12.2021 14:58
Протокол - 23.12.2021 14:58
Заповед за откриване - 02.12.2021 11:35
Документация - 02.12.2021 11:35
 
Резултати
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 121872.00 лева без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 121872.00 лева без ДДС.