"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2308
№ търг EТ03075
Първа дата 04.01.2023 12:00
Втора дата 05.01.2023 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Начална цена 246560.00 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2308
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 1152 куб.м.
Средна 28 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 276 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 1456.00 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 20.02.2023 14:42
Заповед за определяне на купувач - 02.02.2023 10:31
Протокол - 04.01.2023 15:52
Заповед за определяне на купувач - 04.01.2023 15:52
Документация - 15.12.2022 09:47
Заповед за откриване - 15.12.2022 09:47
 
Резултати
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 463532.80 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 461067.20 лева без ДДС.