"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2273 E
№ търг EТ02319
Първа дата 21.06.2022 11:00
Втора дата 22.06.2022 11:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 15751.70 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2273 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 65.66 куб.м.
Средна 3.61 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 61.70 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 130.97 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 07.07.2022 15:02
Заповед - 21.06.2022 16:18
Протокол - 21.06.2022 16:18
Заповед за определяне на купувач - 21.06.2022 16:18
Документация - 03.06.2022 08:12
Заповед за откриване - 03.06.2022 08:12
 
Резултати
На първо място "МИННА КЪМПАНИ" ООД, с предложена цена в размер на 15909.22 лева без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 15751.70 лева без ДДС.