"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2346
№ търг EТ04370
Първа дата 10.10.2023 09:00
Втора дата 11.10.2023 09:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 24843.31 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2346
Дървесен вид Бялбор, Смърч
Едра 131.01 куб.м.
Средна 15.32 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 146.33 куб.м.
 
Документация към процедурата
Родопи 2346 Документация.rar - 13.09.2023 13:18
Родопи 2346 Заповед З-22-644.pdf - 13.09.2023 13:18