"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2281 E
№ търг EТ02445
Първа дата 19.08.2022 12:00
Втора дата 22.08.2022 12:00
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества
Начална цена 24816.06 лв. без ДДС
 
Данни за дървесина
Обект № 2281 E
Дървесен вид Бялбор
Едра 129.37 куб.м.
Средна 77.56 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
ОЗМ 2.78 куб.м.
Дърва за огрев 0 куб.м.
Общо 209.71 куб.м.
 
Документация към процедурата
Договор и приложения - 19.09.2022 08:47
Заповед - 19.08.2022 15:43
Заповед за определяне на купувач - 19.08.2022 15:42
Протокол - 19.08.2022 15:42
Документация - 01.08.2022 16:14
Заповед за откриване - 01.08.2022 16:14
 
Резултати
На първо място "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 52609.98 лева без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 52361.82 лева без ДДС.